Privacy verklaring:

Nuyttens Services verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (waaronder klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie) en promotiedoeleinden.
 
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 (b), noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, en 6.1 (c), noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 
Persoonsgegevens worden alléén verstrekt aan derden voor zover dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 
Bij gebruik van externe dragers verbindt Nuyttens Services zich ertoe na te gaan dat deze aan alle wettelijke verplichtingen inzake de bescherming van persoonsgegevens voldoen.
 
Nuyttens Services neemt alle passende beveiligingsmaatregelen om diefstal, verlies, of ongewenste verspreiding van persoonsgegevens tegen te gaan.
 
Nuyttens Services kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, verlies of ongewenste verspreiding van persoonsgegevens bij derden of als gevolg van een beveiligingslek bij externe dragers.
 
Mocht zij toch kennis krijgen van een beveiligingslek, hetzij bij zichzelf, bij een derde, of bij een externe drager, verbindt Nuyttens Services zich ertoe dit onverwijld te melden aan de hierdoor getroffen klanten.
 
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen.
 
De klant heeft ten allen tijde het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, alsook hiervan een gratis kopie te bekomen. De klant kan hiertoe een verzoek richten via "info at nuyttensservices.be"
 
De klant heeft tevens het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.
 
De klant heeft ook steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).
Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent deze verklaring kunt u steeds contact opnemen via "info at nuyttensservices.be"